5 ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກໃນລັດ Colorado

ການເດີນທາງເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຈະແຕ້ມຄວາມສຸກໃນລັດ Colorado.

ຕ້ອງການຄວາມສຸກ? ການເດີນທາງຫຼາຍ.

ຄໍາແນະນໍານີ້ແມ່ນມາຈາກວິທະຍາສາດແລະກອງປະຊຸມທີ່ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

ຄວາມສຸກຂອງ 360 ປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມສາກົນ, ສະເຫນີການຄົ້ນຄວ້າແລະຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການເດີນທາງແລະຄວາມສຸກ.

ເປັນຫຍັງການທ່ອງທ່ຽວເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ?

ອີງຕາມກອງປະຊຸມ, ການເດີນທາງເປີດຈິດໃຈຂອງທ່ານ; ສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຄົນທີ່ທ່ານເດີນທາງກັບ; ມັນສ້າງສາຍພົວພັນໃຫມ່ກັບປະຊາຊົນທີ່ທ່ານພົບໃນການຜະຈົນໄພຂອງທ່ານແລະເປັນປະຕູສູ່ບົດຮຽນທາງວັດທະນະທໍາທີ່ມີຄວາມຫມາຍ.

ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າປະສົບການມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍກວ່າສິ່ງຕ່າງໆ.

ຂຽນເມື່ອຫລາຍກວ່າ 3 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້,