ເອເຊຍ

More: ຈີນ , ຮົງ​ກົງ , ປະເທດໄທ , ລັດເຊຍ , ອິນໂດນີເຊຍ , ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ , ມາເລເຊຍ , ສິງຄະໂປ , ຫວຽດນາມ , ກໍາປູເຈຍ , ມຽນມາ , ລາວ , Nepal , Borneo